Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych jest Perspektywa Nieruchomości Joanna Bartkowiak z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Westerplatte 21/p. 130, 65-001 Zielona Góra.
  W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych prosimy o kontakt :
  Tel: 725 455 136, 796 96 8000, E-mail: joanna.bartkowiak@perspektywa.zgora.pl
 2. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zleconej usługi kupna / sprzedaży / wynajmu / najmu nieruchomości i obsługi realizacji transakcji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku realizacji umowy bądź jej zawarcia niezbędne w zakresie przewidzianym w umowie (Artykuł 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). W szczególności są to (imię, nazwisko, adres zamieszkania, Pesel, nr i seria dowodu). Przekazanie pozostałych danych jak nr telefonu czy adres e-mail nie jest konieczne, lecz może ułatwiać realizację usługi a dane takie przetwarzane są za zgodą osoby.
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 7. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 8. Dane mogą być powierzane lub udostępniane innym podmiotom jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy, jak np. kancelaria notarialna, tłumacz przysięgły, portale ogłoszeniowe.
 9. Dane będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz przez okres 3 lat w celu realizacji ewentualnych roszczeń lub reklamacji, lub przechowywane na podstawie innych przepisów prawa, np. Ustawy o VAT.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym automatycznemu profilowaniu.
Menu